Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Härefler gafs tillkänna af tjenstforrättande Direktören, att Akademien till prisämnen för årets täflan uppgifvit / Vältaligheten: i:o Äreminne oTver Kongl. Rådet och Ca nsli-Presidenten Grefve Bengt Oxenstjerna. 2:0 Historisk och Filosofisk jemförelse emellan Svenska Konungarna Gustaf I. och Gustaf II. Adolph, till storhet och Konunga värde. ' 3;o Fråga; om en nj vitterhet af högre anda och full � komligare verkning på de menskliga sinnesk'raf\erna i våra dagar verkligen uppkommit? och i fall så vore, hvaruti )Ienna skilde sig till grundsatser och åsigter ifrån i7:de och i8:de seklernas godkända bitterhet, och hvilket vore hvar- dera slagets forhållande till den gamla klassifka ? 4:0 Karakteristik af tiden och de Utmärkta handlande per&oner i Sverige från år 1592 till 1600; med Icmnad fri* bet för öfrigt för de Täflande, att till försök i historiska stilen välja någon märkelig händelse, eller ock målningar af flera namnkunniga .peiSonen vare sig ur Sveriges eller an- dra Länders historie , med förhehåll att ämnet icke fing^ vara närmare vår tid än slutet af 1600-talet. Fem föVsök hade inkommit. Intetdera, hade Aka � demien kunnat belöna med stora Priset, men tillagt andra guldpenningen åt N:o i. Slui^l aj Konung Albrecf^t Re- gering, med valspråk: Karakterssvaghet och deraf följande brist på beståndande • ärlighet, synas, lika med ytterlig förstå ndssvs(ghe t ^ ej så noga veta huru mycket undt de göra. nordjorss, b vilken skrift lästes* Som Författarinnan, Mamsell Carolina Elisabet Ruders, icke var tillstädes, så skulle belöningsmedaljen genom S<^ kreteraran henne lillställas.