Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 121 —

Härefter gafs tillkänna af tjenstförrättande Direktören, att Akademien till prisämnen för årets täflan uppgifvit

I Vältaligheten:

1:o Äreminne öfver Kongl. Rådet och Cansli-Presidenten Grefve Bengt Oxenstjerna.

2:o Historisk och Filosofisk jemförelse emellan Svenska Konungarna Gustaf I. och Gustaf II. Adolph, till storhet och Konungavärde.

3:o Fråga: om en ny vitterhet af högre anda och fullkomligare verkning på de menskliga sinneskrafterna i våra dagar verkligen uppkommit? och i fall så vore, hvaruti denna skilde sig till grundsatser och åsigter ifrån 17:de och 18:de seklernas godkända vitterhet, och hvilket vore hvardera slagets förhållande till den gamla klassiska?

4:o Karakteristik af tiden och de utmärkta handlande personer i Sverige från år 1592 till 1600; med lemnad frihet för öfrigt för de Täflande, att till försök i historiska stilen välja någon märkelig händelse, eller ock målningar af flera namnkunniga personer; vare sig ur Sveriges eller andra Länders historie, med förbehåll att ämnet icke finge vara närmare vår tid än slutet af 1600-talet.

Fem försök hade inkommit. Intetdera hade Akademien kunnat belöna med stora Priset, men tillagt andra guldpenningen åt N:o 1. Slutet af Konung Albrechts Regering, med valspråk:

Karakterssvaghet och deraf följande brist på beståndande ärlighet, synas, lika med ytterlig förståndssvaghet, ej så noga veta huru mycket ondt de göra.

Nordforss.

hvilken skrift lästes.

Som Författarinnan, Mamsell Carolina Elisabet Ruders, icke var tillstädes, så skulle belöningsmedaljen genom Sekreteraren henne tillställas.