Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/125

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Härefler gafs tillkänna af tjenstforrättande Direktören, att Akademien till prisämnen för årets täflan uppgifvit / Vältaligheten: i:o Äreminne oTver Kongl. Rådet och Ca nsli-Presidenten Grefve Bengt Oxenstjerna. 2:0 Historisk och Filosofisk jemförelse emellan Svenska Konungarna Gustaf I. och Gustaf II. Adolph, till storhet och Konunga värde. ' 3;o Fråga; om en nj vitterhet af högre anda och full � komligare verkning på de menskliga sinnesk'raf\erna i våra dagar verkligen uppkommit? och i fall så vore, hvaruti )Ienna skilde sig till grundsatser och åsigter ifrån i7:de och i8:de seklernas godkända bitterhet, och hvilket vore hvar- dera slagets forhållande till den gamla klassifka ? 4:0 Karakteristik af tiden och de Utmärkta handlande per&oner i Sverige från år 1592 till 1600; med Icmnad fri* bet för öfrigt för de Täflande, att till försök i historiska stilen välja någon märkelig händelse, eller ock målningar af flera namnkunniga .peiSonen vare sig ur Sveriges eller an- dra Länders historie , med förhehåll att ämnet icke fing^ vara närmare vår tid än slutet af 1600-talet. Fem föVsök hade inkommit. Intetdera, hade Aka � demien kunnat belöna med stora Priset, men tillagt andra guldpenningen åt N:o i. Slui^l aj Konung Albrecf^t Re- gering, med valspråk: Karakterssvaghet och deraf följande brist på beståndande • ärlighet, synas, lika med ytterlig förstå ndssvs(ghe t ^ ej så noga veta huru mycket undt de göra. nordjorss, b vilken skrift lästes* Som Författarinnan, Mamsell Carolina Elisabet Ruders, icke var tillstädes, så skulle belöningsmedaljen genom S<^ kreteraran henne lillställas.