Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/135

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i3x ^ Den höga pannan vktnade om mod, Och manteln föll kring hans gestalt sa präktig, Som gudadrägten kring ApoUos stod. Med vördnad han som sändebud sig böjde För sängens son, och så sin stämma höjde:

m i

a �Den helge Fadren läter helsa dig,

�Torqvatp Tassoi Han erinrar sig, 
�Att fordom lagerkronan hedrat mången, 
  • >Hvars ära ren af jorden är förgången j
�Han beder dig,. hvars sånger ej förgå, 
�Att ock en gång du henne hedra må. 
�Den helge Fadren, sä mitt budskap ljuder, 
�Till morgondagen d% högtidligt bjuder, 
�Igenom tnig^ vår kyrkas Cardinal, 
�Till Capitolii festligt prjdda sal , 

"a?.^? ^^' *^*"* snilleverk belönas,

�Af folkets hyllning, och med lager krönas. 
�Sä hans behag och vilja yttra sig. 
�Med honom vare makt och frid med Dig! 
�Hell Dig! och hell den krona Du skall bära I 
�Välkommen, Ta^soI till din egen ära! � 

I Då lyfte Tasso sina ögon Öpp Och sade med en blick af himmelskt hopp:

�O! h �ad är jag för en så stor belöning? 
�Den helge Fadren kallar mig tiil kröning —