Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i6o — nelien om bristande egenskaper för deltagandet med Eder uti vittra domslut , på samma gäng som jag framställer mig täflande i tillgifvenbet och kärlek för de ädla yrken som utgöra edert före- mal. Att blott älska dem, innefattar emedlertid iiigen sädan förtjenst som för ställas i bredd med andres pröfvade och rärtvisade anspråk på en företrädainde uppmärksamhet: men det är edert samfunds förtjenst , att Svenska språket hunnit dén utveckling i styrka och behag, att hVärje rent natur-anlagi redan utan konstens biträde , älskar och förmår uppfatta dess skönheter, om 'också icke att återgifva dem. Under en tid, då i mer än vanligt hastiga akiften, mellan djtipt kända förluster och fräj- dade ersättningar, ett bevis på ett sådant all- männare inflytande af språkets odlings för sin egenhets skull, icke vore utan nytta, hafven J M. H. funnit, att likasom då någon gång en i den fria naturen ovårdad uppvuxen men härdad •tam upptages, för att deruti inympa ädla frukter^ eller praktfargade blommor, detta undantag Crån de allmänna reglerna för eder kallelse, utan våda för edert samfunds tryggade anseende och ostörda framgång, kimnat göras. Se här hvad jag till l|ela denna lysande sam* ling vill förklara, såsom den för mig sannolika anledningen att, i stället för någon gammal och älskad bekant I den i detta ögonblick möter en främling. Dock