Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i6i — Dock finnu en anledning, oéh den som mitt hjerta helst önskar at göra gällande: den plats hvarmed jag bär blifvit hedrad, har tillhört liaak Reinhold Blom, som började sin Första högtid* liga säng: y^I skuggan af det lugttj der lyckligt undangömd j jag sorgfri leftxa vilt och jor^ dns obcrömd.a Denne redbare mans minne be- höfver inr^et beröm: af en enkel teckning, i sam- ma' allvarliga drag som utmärkte hans eget lynna och väsende, skall han närmast kännas igen, och den som honom efterträder, skall då ej heller alltför vfigsamt uppenbara den vida skillnaden emellan att intaga ett rum och att det uppfylla. Jusiiriae-Rfldet och Commendoren af Kongl. Bilaj:t8 Nordstjerne Orden, Juris Utr. Doctorn !• R. Bloms verksamma lefnad tillhörde en tid, Iivars första skifte utmärktes af ett lyckligt all- mänt tillstånd, och som var rikt på lysande ef- terdömen i skön och bildande konst, samt i alla ädla sysselsättningar. Allt manade, under denna tid, angenämt och lifvande, till odling och ut- veckling af gynnsamma natur-anlag, i den lyck- liga erfarenhet, att genomträngande blickar följ- de hvarje ädelt bemödande i spåren, färdige och med förmåga till bifall och belöning, ofta innan den blygsamma förtjensten ännu anade att han var upptäckt; under det ständigt nya tilintUen erbjödos att göra dem gällande i en allmän til- lämpning, i följ4 af en tilltagande verksamhet och förkofran i alla grenar af Statens inre lif. Sv. Akad. HAKOL.yr. z/^^. fx Det. 1 1