Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


\

— 192 _ I humanitet: som i källans lugna yta de kringstfl- ende träden , så spegla sig tidehvarfven i de la- gar de stifta, upprätthälla och lyda. Sveriges lag- stiftning framställer i denna tafla, allt från Sa- gans tider, mänga bilder af manlig Nordisk egen- het i enkel skön gestalt: mänge vise deribland, redan grånade af åren, när samma bild nyfödd framstått i ett annat land. Äfvert i vär tid, för en nödvändig öfverens* stämmelse med den förändrade Statsförfattnin-r gen, och för andra af Samhälls-skicket utkräfda rättelser, blef en granskning af Rikets allmänna Lag-väsende beslutad. En Comité .tillsattes af Konungen, för detta vigtiga verk. Justiiire-Rådet Blom blef från första inrättningen Ledamot der- af, och under 15 års tid/ tills sin bortgång ur tiden, har han deruti deltagit. De utmärkte upp- lyste män, med h vilka han der arbetat, vittna med deras saknad om hans nit och förmåga, begge ådagalagde, lika i det grundliga men hof- samma försvaret af egen öfvertygelse, som i akt � ningen för andras mening. Det fullbordade ver- ket, nu framlagdt till folkets egen pröfning, bär sitt vittne med sig. Afven den mindre lagfarnes uppmärksamhet undgår emedlertid icke förträff- ligheten af Sveriges nu gällande lag, der de sundaste begrepp om rätt, en djup meiinisko- kännedom samt en faders skyddande vårdnad och allvar uttryckas i en klar och bestämd stil. Att det nya Verket, i stället för en våldsam brytning