Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 25 —

hit, att ingå i någon utveckling af den talang hvarmed Ni förenat Fornforskarens, Skaldens och Historieskrifvarens kall, efter att utvisa huru Ni, genom utredande af Sagans eller Historiens inbördes förhållanden, åt dem båda gifvit ett ökadt värde och behag. Men då det vore förgäfves att bättre tolka Akademiens tänkesätt för Eder, än de för 16 år sedan blefvo det, af den för Akademien oförgätlige Man, hvilken med en sällsynt skrifartens fullkomlighet ägde fördelen af eder närmare personliga bekantskap, och hvilken då till Eder öfverlemnade den belöning Ni för andra gången eröfrat, må det likväl vara mig tillåtet att utaf hvad han då yttrade, här anföra endast det, att Ni framför allt älskade att upplysa och gagna. Dessa föremål, M. H., äro äfven Akademiens; och då hon nu fått tillegna sig Eder, gläder hon sig att hafva fått ett så kraftigt biträde, vid så ädla bemödanden. Då under dessa förhållanden Ni skall arbeta för Språkets och Vitterhetens odling och för Akademiens ära, skall Ni äfven öka eder egen, och det skall således hända, att den plats Akademien nu bjuder Er att intaga, endast skall blifva ett närmande till det rum som alltid varit förbehållet åt den bästa Häfdatecknaren.