Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/292

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 288 — fattare, som, då han med grundligh^t genomtänkt sitt ämne ) förstår att med bäde klarhet och be- hag framställa det. Dessa egenskaper, iinderhäll- iia med forskningens jemna lugn och stilens lika jemna värdighet i hela edert arbete, har Akade- mien ansett innebära den grad af förtjenst, som berättigar till dess högsta utmärkning. Hon gläds, att se embetsmannens skicklighet så lyckligen för- enad med vitterhetsidkarens talang , och hoppas at den Förra en lika rättvis belöning, soni den hon genom mig nu räcker åt den sednare. Herr Schyberg fördes härefter af Sekreteraren till det hedersrum , han \id Akademiens offentliga sammankomster, äger att intaga.

Den mindre Guldpenningen, med samma heder som åt- följer det stora priset, hade Akademien tillagt N:o 5 : Fram- farna dagars vittra idrottw , i jetfiförelsé Med samtideni! af hvilken skrift stycken lästes.

FRAMFARNA