Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/356

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 352 — Juan, Trollflöjten, Miillners dic Schuld. Ope- retten Preciösa är blott en dramatisk utföring af Cervantes novell Gitanilla (Ziguenerskan, TE- gjptienne i Franska öfversätrningen) , o. s. ▼. Med Cervantes begynnes Spaniens lysande tidehvarf. Han är bland sina landsmän den, som ar minst ensidigt Spansk, och den, som ininst gjort sig skyldig till de utsväfningar , för bvilka hans inhemske niedbröder i ApoUo gemenligen varit benägne. Don Quixote, kronan af Cervan- tes* snilleverk, är kanske derjemte den yppersta dikt, som de nyare sprfiken kunna förete. Åt- minstone är ingeii på en gäng så luftig och så lärorik. Så långt mensklig odling hunnit, har namnet Don Quixote framträngt, och man har så sammanväxt med hans öden och besynnerliga mannadater , att han snart sagdt upphört att vara ett barn af fantasien, och i stället öfvergått till en historisk person. Också kan det icke finnas något skaldestycke, hvilket till å^n grad omfat- tar hela den ideala och reala verlden. Inskränkt synes mig den icke sällsynta tanka, att �den snillrike hjelten af La Manchacc var blott en van- lig gäck, en tomhjerne, ett hampspöke, för hvil- ket man S^x barn att springa. Nej, han var ut- rustad med de ståtligaste egenskaper; han var ridderligt bildad, tapper, dygdig och högtänkt, mild krigare, platonisk älskare. (J^g ber här mina läsare, at icke dra på munnen, utan ge akt på (ortsättningen.) Han lefde endast för stora idéer;