Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/389

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


385 —

� • 

Sednare Delen.

Hm å( Svenska Akademien till tailing8änine för innevarande år framställd fräga är af följande ly- delse :

�Då i närvarande tidehvarf den mening sj^ 

nes vilja göra sig gällande, att genom 'högre fram- steg i den sesthetiska bildningen, en vitterhet blif-, vit framalstrad af annat och bättre slag, än den föregående tidens: så frågas i anledning häraf: har en ny vitterhet* af högre anda och fullkom- ligare verkning på de menskliga sinneskrafterna i våra dagar uppkommit? I fäll så är, hvaniti skiljer sig denna, till grundsatser och åsigter, från i7:de och i8:de seklernas godkända vitter- het, och hvilket är hvardera slagets förhållande till den gåjnla klassiska? I anseende till ämnets behandling, ftr Aka- demien tillkännagifva , att hon önskar framkalla ett arbete, der resulta terna af en sund och skarpsinnig kritik framställas på ett allmänt fatt- ligt sätt, och der tankarnas gmndlighet och vidd fördas med skrifartens förtjexist oph tydlighet.^ Sv. Akao. Handlm/t. /7^^- ^^ DtL 2j