Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/434

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 43o — fantasiens vädor och äfventjrr, päkallade räddar* nes egna företag en frälsning af annan beskaf- fenhet. Vohaire diktade sin Puoelle; Grécoiuti Crébilloni Piron m. fl. af höljde med stcfr, djerf- het, hvad blygsamheten alltid kastat sin äöja öfver. Det gifves ännu en dager, ur hvillcffi den Franska skolan framstflr olik de flesta af JSuro- päs ' vitterhetsidkaré: ^popularitei;en. Vi .yeta^ att bildningen var i Frankrike^ sfi mycket den kan vara det, en för alla gemensam egendom. Dagens beqväma lefnadsvishet gjorde icke litet ftt Tillgängligheten verkade bäde godt och ohdt Skalden och tänkaren undveko härigenom mörk- rets blinda skär och abstraktionens reflan Alen den förre blef ofta tom, och den sednare ofta ytlig. Vettenskapeps och konstens lustgärd skul- le ständigt stå öppen för den kära allmänheten^ den blef härmedelst en allmänning , der den för- bifarandé obehindradt och kostnadsfritt kunde beta sina Pegaser. Ingen fans, om än aldrig så klenhöfdäd och arm på insigt, som ej trodde sig om, att i blinken lösa de svåraste uppgifter, hvilka någonsin varit ett föremål för den vises djupa begrundning. Den majestätliga togan, den rika purpurn blefvo hvardagskläder, med hvilka deii enfaldigaste och ringaste kunde smyc- ka sig, efter behag. Sedan nu den egentUga skaldekonsten varit mål för undersökningen, är det tid att något or- da om våUaligheien.