Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/443

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


7- 439 - slåns' retliga lif och fantasiens spänstighet. Hvad de ej sjelfve kunde hylla , stämplades såsom ona- turligt eller barbariskt, och så blef det en aH- män tanka. Det fanns ganska litet hos utländ- ningen, som ej vid den allmänna besigtningen utsyoades. ^iSqjj^erns folk. Italienaren, Spanior^n och Portugisaren, hade otvifvelaktigt en rikdom i inbillning, en färgblandning, en häftighet, en fin-känsiighet, som Boileau ej kunde fatta; .men kanhända hade, just af d^^lta skäl, läsningen af hans arbeten bekommit dem bättre, än Frans- • männen. Öfverhufvud är hans granskning helt och hållet negatif; han utmärkor fel, han hin- drar snedsprång; men han känner icke lifligt, han inger hvarken lyftning eller hänryckning; han tanker ej ens på, att elda inbillningen. Ha^ är för ingen del tjenlig , att gifva Fransmännen, hvad dem fattas , denna poetiska eld , som är andra folkslag förbehäUen; men utrustad med ' ett sundt omdöme och mycken skarpsihnighet , kan han visa utländningen , hvad denne har för mycket, och hjelpa honom att bli af med det.cc ' (Sismondi) — Hvilken fördomsfri instämmer ej 1 detta omdöme? Men på den Franska skalde- konsten öfverhufvud kan man lämpa den satsen, att menniskornas handlingar ofta äro bättre, än deras theorier. Genom bemödandet att återföra konsten tiU dess antika enkelhet, sansning och bestämdhet, , fick det Franska skaldskapet sitt afgjorda lynne. Det erhöll en plastisk åskådlighet, klarhet och