Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/501

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- 497 - Kruse, Van der Veide/*)- Orätt räknas bland dem D'Arlincourt ; snarare bör dit föras Salvan- åy. Walladmot^sd WilUbald Alexis (Heririg), ehuru ej utan talang författad , är dock snarare parodi på Scotts behandling. I öfrigt tyckes Smith ligga mästaren närmast; Cooper är mera sentimental och mera oredig i uppställningen;' Van der Veide mera romantiskt . färgrik ^ mQa niihdre tecknare*

. Högre än alla . dessa stär en författarinna, Maria Edgeworth. Hon har ej någon ens af- lägsea likhet med Scott, och Äar äfven haft en ganska e%en;^ och med hans i intet afseende ge- mensam utbildningi Öon begynte att skrifva . barnböcker; öfvergick derifrän till teckningen af lägre kretsar och* medelklassen , såsom af landt* / män, handtverkare, mindre borgare m. il* Des* sa igenfinnas i henné^^ Populär Tales^ ett slags noveller. Derpå behandlade hon det högre och bil^^de lifvet, i Fashionable Tales och de e- gen t liga romanerna. Denna gäng för utvecklin* ^eiti' af en författaren-förmåga är högst egen. Man börjar vanligen med öfverspändai fantastiska ar- beten , högpathos, svärmande känslor; och kom- mer sihäningom :tiil en klarare äsigt, ett bestäm-

  • ) Sedan detta var skrifvet, har Spanioren Trueha y

Casio s roman Gome^ Arias eller håohrerna i Alpu^ jariy\ blifvit känd; äfvensom I promessi sposi af Af/s/i* zoni. Sv. A&AD. Handxm/t. //^^n fj^DcL S4 .