Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Sedan Svenska Akademien den 1 April 1824 till Ledamot i framlidne En af Rikets Herrar, f. d. Riks-Rådet Friherre Malte Ramels ställe valt Professoren Herr Magister Eric Gustaf Geijer, och detta val vunnit Konungens, Akademiens Höge Beskyddares nådiga bifall, hade Akademien den 25 Januari 1826 offentlig sammankomst på stora Börs-Salen, då Herr Geijer tog sitt inträde med följande

TAL:

Mine Herrar!

Den som i detta ögonblick har den äran att få inträda i edert samfund, vill hvarken söka rättfärdiga eller nedsätta edert val. Att tala om sig sjelf förbjuder honom hans egen, att tala om Eder, förbjuder honom eder blygsamhet, M. H, — J hafven meddelat mig en heder. Jag emottager den med vördnad, och jag skall bemöda mig att bli densamma värdig. Om jag ej i förtjenster kan mäta mig med de namn, som prydt och pryda edert samfund, så finner jag likväl, äfven på denna plats, en egenskap, hvari jag