Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne34sven).pdf/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Öfversigt

af den vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i Göteborg

år 1875 utstälda

Cederströmska fornsakssamlingen.

Af C. Cederström.


Då jag af embetsgöromål är ovillkorligt förhindrad att personligt infinna mig vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i Göteborg, utber jag mig att härmedelst få skriftligt lemna en öfversigt af och en redogörelse för min vid mötet utstälda samling af fornsaker.

Denna samling innehåller 482 fornsaker från stenåldern, 6 från bronsåldern, 18 från jernåldern och 42 från oviss tid; härtill komma 3 föremål från medeltiden och 59 sniderier, nästan alla från 1600- och 1700-talet.

A. Fornsaker från stenåldern: 482.
a) Af annan stenart än flinta: 232.
1) Slipstenar och brynen: 46.
Häraf från Bohus län: 42, från Vette h:d 36 (Vette s:n 4, Hogdals 2, Näsinge 1 och Skee 29).
  » Tanums h:d 6 (Luurs s:n 3 och Tanums 3).
» Vermland: 3, » Gillberga h:d och Långseruds s:n 2.
  » Grums h:d och Nors s:n 1.
» Norge, Smålenenes amt och Rocke s:n 1.


1