Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne34sven).pdf/171

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
141
C. CEDERSTRÖMS FORNSAKSSAMLING.

Slutligen 3 »nålbrynen» af skiffer eller skifferlik sten (= Mont. »Sv. forns.», fig. 4). Jag har mig väl bekant, att dessa redskap af fornkunskapens målsmän inom vårt land antagits vara nålbrynen; utan att vilja bestrida riktigheten häraf, vågar jag dock mot denna uppfattning göra en invändning. De ifrågavarande redskapen hafva i ena ändan ett tvärtigenom densamma gående, från två sidor borradt, hål och lodrätt mot denna kanal är ett tredje hål uppifrån (i redskapets längdriktning) borradt. Den andra ändan är mycket tunn och afslipad till ett slags egg. Så hafva åtminstone de nålbrynen, dem jag varit i tillfälle att se, varit beskaffade.

Hvartill den konstiga inrättningen med ett dylikt hål i tjockändan, hvartill en tillslipad egg i andra ändan, derest redskapet varit ett bryne? I sådant fall hade, för att göra det portatift, blott behöfts att borra ett hål genom redskapets ena ända. Att tunnslipa den andra ändan och dymedelst bilda en egg derpå, hade varit alldeles onödigt. Af dessa anmärkta omständigheter synes mig vara sannolikt, att redskapet icke varit ett bryne eller åtminstone icke varit användt endast såsom sådant, utan äfven haft annat ändamål.

Hvarje redskap, som är försedt med egg, synes hafva haft till uppgift att tränga in i något ämne eller att tränga igenom något ämne, hvilket sistnämnda torde vara sannolikast med afseende på det ifrågavarande lilla verktyget, hvilket i sådant fall torde varit begagnadt såsom något slags »trädnål», att genom trädning framföra tråden, möjligen till nätbindning eller dylikt.


2) Knacksten: 1,

från Lifveröd i Skee socken, platt, oval, med icke färska spår af slag i ena ändan. Jag skulle mycket hafva tvekat att framlägga denna sten såsom fornsak, om ej en alldeles dylik funnes, under benämning knacksten, utstäld i Statens hist. museum.

3) Tväryxor af sten utan skafthål: 92.
Från Bohuslän: 91, från Vette h:d 74 (Vette s:n 3, Hogdals 2, Näsinge 1 och Skee 68).
  » Tanums h:d 17 (Luurs s:n 6, Tanums 11).
» Norge, Smålenenes amt och Råde s:n 1.