Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne34sven).pdf/220

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
190
OSCAR MONTELIUS.

sid. 475—483. Bruzolius, N. G. Sur les rochers sculptés découverts en Scanie. Med 3 träsnitt.
 » 488—512. Montelius, O. Sur l’âge du bronze en Suède. Med 34 träsnitt.
 » 536—552. Hildebrand, H. Sur les rapports existant entre l’âge du bronze de la Hongrie et l’âge du bronze Scandinave. Med 19 träsnitt.
 » 579—584. Hildebrand, H. Sur la situation des Cassitérides. Med 1 träsnitt.
 » 592—601. Hildebrand, H. Sur les commenecements de l’âge du fer en Europe. Med 4 träsnitt.
 » 602—611. Hildebrand, B. E. Sur les tumulus du Vicil-Upsal. Med 20 träsnitt.
 » 612—616 Hermelin, O. Sur les sépultures et les autres monuments antiques du bassin du Mälar.
 » 619—640. Stolpe, H. Sur les découverts faits à l’ile de Björkö. Med 40 träsnitt.
 » 687—692. v. Düben, G. Sur les caractères cràniologiques de l’homme préhistorique en Suède.
 » 693—740 Retzius, G. Sur l’étude cràniologique des races humaines. Med 19 träsnitt.
 » 777—788. Stolpe, H. Sur l’origine et le commerce de l’ambre jaune dans l’antiquité. Med 18 träsnitt.
 » 861—876. Torell, O. Sur les traces les plus anciennes de l’existence de l’homme en Suède.
 » 882—923. Montelius, O. Sur les poignées des épées et des poignards en bronze. Med 69 träsnitt.
 » 924—936. Hildebrand, H. Le musée royal d’archéologie de Stockholm.

47. Sveriges geologiska undersökning. Stockholm 1875. Kartor i 1:50,000 skala med beskrifning (8:o).
54[1] (1875). Stolpe, M. »Riseberga» (Nerike).
55 (1875). Linnarsson, G. »Latorp» (Nerike, Vestmanland och Vermland).
56 (1875). Gumælius, O. »Nora» (Nerike, Vestmanland och Vermland).
De fasta fornlemningarna äro upptagna på kartorna och beskrifna i texten.

48. Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets- Akademiens Månadsblad. Tredje årgången. 1874. Stockholm, 8:o. 192 sid. med 86 fig.

  1. För hvarje kartblad angifves nummer, tryckår, författare, bladets namn och den eller de provinser, inom hvilka det kartlagda området ligger.