Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne34sven).pdf/327

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
297
MINNEN FRÅN JEMTLANDS HEDNATID.

10. Yxa med skafthål från Undersåker. Enligt uppgift af pastor Norrman derstädes år 1875.

b) Arktiska typer.

1—4. Spjutspetsar af skiffer. Olsson anf. st. N:o 5—8.

5—6. Bilor? » d:o D:o » » 15—16.

N:o 5 har troligen haft den form som fig. 48 i "Månadsbladet» för 1874; N:o 6 är troligen fragment af en knif lik fig. 50 eller fig. 76 anf. st.

7. Spjutspets eller lans af skiffer. Olsson anf. st., tillägget.

8. D:o från samma ställe. Månadsbladet 1874, sid. 156.

9—10. Pilspetsar från Holmsjön. D:o 1874, » 157.

11. Bred knif eller lans(?) af brun skiffer från Berge i Offerdals socken, tillhörande Östersunds elementarläroverk, liknar något fig. 69 och 74 i Månadsbladet 1874. Har å båda sidor af skaftet en temligen djup långsgående fåra.

12. Spjutspets af skiffer från Ströms kyrkoby; lär skola öfverlemnas till Statens Historiska Museum af E. A. Selberg.

13. Spjutspets, slipad; från Viken i Alsens socken och lofvad läroverket af A. Åström i Alsen.


B. Jernåldern.

a) Äldre jernåldern.

1. Ovalt bryne. Olsson anf. st. N:o 17.

2. D:o d:o från Vestanek i Håsjö. Månadsbladet 1876, sid. 292.

b) Yngre jernåldern.

3—6. Ovala spännbucklor. Olsson anf. st. N:o 24—26.

7. D:o d:o Månadsbladet 1873, sid. 178.

8. Rundt spänne från Hammerdal.

9. Yxa » D:o. Båda förvaras bos prosten N. T. Feltström.

10—11. Spjutspetsar eller dolkar från Hackås socken, Sanne by, funna i bottnen af ett stenrös nära de tre ättehögarne. Två förvaras i Östersunds läroverks saml.; flere dylika funnos.