Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne34sven).pdf/328

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
298
P. OLSSON.

12. Yxa från Rösta i Ås socken.

13—16. Pilspetsar från D:o.

17. Betsel » D:o.

18. Vigt » D:o.

19. 4 benkammar » D:o. N:o 12—19 i läroverkets samling.
Tillägg.

1. I Maj 1877 skänktes till Östersunds elementarlärov:s samling (genom kontraktsprosten Åström) af fjerdingsmannen Olof Johansson i Viken, Alsens socken, en för 17 à 18 år sedan af honom vid upptagande af en nyåker straxt vester om Carl Perssons åbyggnader i nämnde by funnen spjutspets af brun skiffer med sneda gröna ränder. Spjutspetsen, som är omkring 230 mm. lång och 41 mm. bred, saknar hullingar och har, sedan fyndet gjordes, blifvit bräckt och sönderslagen, men är dock fullständig.

2. I December 1877 erhöll nämnda samling af komminister Gärdlund i Undersåker (genom landtmätaren F. Behm) en oskadad och något ovanligt formad stenyxa med skafthål, polerad, men på några ställen vittrad. Den är för flere år sedan funnen i Lith, men jag känner intet närmare om lokalen eller fyndomständigheterna, då jag ej sjelf har talat vid gifvaren, som är en mycket gammal man och för många år sedan tjenstgjort i Lith. En upphöjd, föga skarp kant går längs hela yxan öfver skafthålets båda mynningar. Materialet är en hård stenart lik granit med några mörka, svartbruna ådror. Den synes knappast hafva varit använd som yxa. Mest utmärkt är den genom sin tjocka egg och sin obetydliga smala bane. Längden är 153 mm., största bredden 70 mm., tjockleken öfver skafthålet 60 mm., skafthålets största diameter 23 mm. och minsta 18 à 20 mm.