Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne56sven).pdf/321

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
3

Revisorernes berättelse öfver verkstäld granskning af Svenska Fornminnesföreningens räkenskaper för år 1881.

Debet.

Behållning från år 1880: Hypoteksbankens 412 procents obligationer 2,000:—. Kontant 307:69 2,307:69.

Inkomster: 435 årsafgifter för 1881 2,175:—. 86 »  » föregående år 430:—. För sålda böcker 162:75. » » träsnittsstockar 54:— 216:75. Anslag af allmänna medel till planchverket 800:—. Räntor från 15/1 till 15/7 1881 45:— 3,666:75. Summa 5,974:44.

Kredit.

Utbetaldt för: Tidskriften, häftet 12 1,313:—. Planchverket, häftet 2 1,317:—. Distribution och arvoden 781:62. Diverse 35:25 3,446:87.

Behållning till år 1882: Hypoteksbankens 412 procents obligationer 2,000:—. (Deraf tillhöra 1,850 kr. den Fasta fonden.) Kontant 527:57. 2,527:57. Summa 5,974:44.

Räkenskaperna befunnos ordentligt förda och med vederbörliga verifikationer försedda, hvadan undertecknade tillstyrka full décharge åt kassaförvaltaren, förste aktuarien Karl Sidenbladh.

Stockholm den 23 februari 1882.

Otto Heilborn. Anton Blomberg.