Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne56sven).pdf/325

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
3

Revisionsberättelse.


Undertecknade revisorer hafva den 19 februari innevarande år granskat Svenska Fornminnesföreningens räkenskaper för år 1882, hvarvid ställningen befanns vara som följer:

Debet.

Behållning från år 1881 2,527:57 Inkomster: 449 årsafgifter för år 1882 2,245:— 23 » för föregående år 115:— Försålda böcker 188:35 » träsnittstockar 198:— Räntor å 2,000 kr. i obligationer à 412 % 90:— 2,836:35 Summa kr. 5,363:92

Kredit.

Tidskriftens 13:de häfte: ritningar och gravyrer 487:61 författare- och redaktionsarvode 480:— tryck och häftning 901:75 1,869:36

Svenska konstminnen, 2:dra häftet 40:— Undersökningar och forskningar 250:— Distribution och arvoden 795:83 Diverse 78:73. 3,033:92.

Behållning till år 1883: Obligationer à 412 % 2,000:— deraf Fasta fonden 1,855 kr. Kontant 330:— 2,330:— Summa kr. 5,363:92

Räkenskaperna voro ordentligt förda och med vederbörliga verifikationer försedda, hvadan revisorerna tillstyrka full décharge åt skattmästaren, förste aktuarien och riddaren d:r Karl Sidenbladh.

Stockholm den 19 februari 1883. C. J. Ekerot. Anton Blomberg.