Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne56sven).pdf/329

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
3

Revisionsberättelse.

Vid granskningen af Svenska Fornminnesföreningens räkenskaper för sistlidna år har resultatet varit följande siffror:

Debet.

Behållning från år 1882: Allmänna Hypoteksbankens 442 % obligationer 2,000:—. deraf Fasta Fonden 1,855 kronor Kontant 330:—. 2,330:—.

Inkomster: 417 årsafgifter för år 1883 2,085:—. 25 d:o föregående år 125:—. I ständig ledamotsafgift 100:—. Försålda böcker 130:85. Ränta å obligationer 90:—. 2,530:85. Summa kr. 4,860:85.

Kredit.

Utgifter: Tidskriftens 14:e häfte 1,114:70. Konstminnenas 3:e häfte 160:—. Mötet i Skara 153:—. Distribution och arfvoden 674:98. Diverse 77:16. 2,179:84. Behållning till år 1884: Allmänna Hypoteksbankens 442 % obligationer 2,000:—, deraf Fasta Fonden 1,955 kronor. Kontant 681:01. 2,681: 2,681:01. Summa kr. 4,860: 85.

Då räkenskaperna blifvit ordentligt förda, alla poster verificerade och behållningen enligt ofvanstående specifikation placerad, tillstyrka undertecknade revisorer Fornminnesföreningen att bevilja kassaförvaltaren och Styrelsen i öfrigt full ansvarsfrihet för 1883 års förvaltning.

Stockholm den 27 februari 1884.

Otto Heilborn. Anton Blomberg.