Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne56sven).pdf/619

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
3

Revisionsberättelse. Vid af undertecknade nedanstående dag verkstäld granskning af Svenska Fornminnesföreningens räkenskaper för år 1884 befanns ställningen vara som följer:

Debet.

Behållning från år 1883:

Allmänna Hypoteksbankens 412 % obligationer 2,000:— deraf Fasta Fonden 1,955 kronor Kontant 681:01 2,681:01 Inkomster: 450 årsafgifter för år 1884 2,250:— 13 d:o för föreg. år 65:— 2,315:— Försålda böcker 142:80 D:o träsnittsstockar 76:— 218:80 Räntor 90:— 2,623:80 Summa kr. 5,304:81

Kredit.

Utgifter: Tidskriftens 15:e häfte 1,428:85 Till 16:e häftet 33:— Svenska Konstminnen, 3:e häftet 83:— Distribution och arfvoden 704:93 Diverse 111:67 2,361:45 Behållning till år 1885: Allmänna Hypoteksbankens 412 % obligationer 2.000:— deraf Fasta Fonden 1,955 kronor. Kontant och förskott 943:36 2,943:36 Summa kr. 5,304:81

Räkenskaperna voro ordentligt förda och med vederbörliga verifikationer försedda, hvadan vi få tillstyrka full décharge för skattmästaren, förste aktuarien och riddaren K. Sidenbladh.

Stockholm den 24 februari 1885.

Otto Heilborn. Anton Blomberg.