Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne56sven).pdf/623

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
3

Revisionsberättelse.

Vid af undertecknade anstäld granskning af Svenska Fornminnesföreningens räkenskaper för år 1885 befanns resultatet vara följande:

Debet.

Behållning från år 1884: Fasta fonden 1,955:— Allmänna fonden 988:36 2,943:36

Inkomster: 444 årsafgifter 2,220:— 2 ständiga ledamotsafgifter 200:— Försålda böcker och träsnitt 281:40 Statsanslag till planschverket 800:— Räntor 90:— 3,591:40 Summa kr. 6,534:76

Kredit.

Utgifter: Tidskriftens 16:de häfte 1,405:82 » 17:de » 16:20 Svenska konstminnen, 3:dje häftet 1,275:— Distribution och arfvoden 798:85 Diverse 66:75 3,562:62 Behållning till år 1886: Fasta fonden 2,155:— Allmänna fonden 817:14 2,972:14 Summa kr. 6,534:76

Räkenskaperna äro förda med omsorg och reda och alla utgifter fullständigt verificerade, hvarför vi föreslå, att Föreningen måtte meddela full ansvarsfrihet för 1885 års förvaltning åt kassaförvaltaren, förste aktuarien och riddaren Karl Sidenbladh.

Stockholm den 25 februari 1886.

Robert Haglund. Anton Blomberg.