Sida:Svenska fornminnesföreningens tidskrift (IA svenskafornminne56sven).pdf/627

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Revisionsberättelse.

Lördagen den 26 februari 1887 sammanträdde undertecknade revisorer för att granska Svenska fornminnesföreningens räkenskaper för år 1886, och befans ställningen vara som följer:

Debet.

Behållning från år 1885: Fasta fonden 2,155:— Öfrig behållning 817:14 2,972:14

Inkomster: 409 årsafgifter för 1886 2,045:— 7 d:o » 1885 35:— 2,080:— I ständig ledamotsafgift af en som betalat årsafgift mer än 10 år 50:— Försålda böcker 121:60 Räntor 117:40 2,369:— Summa kr. 5,341:14

Kredit.

Utgifter: Tidskriftens 17:e häfte 1,116:40 Distributioner och arfvoden 650:50 Diverse 59:61 2,369:— Behållning till år 1887: Fasta fonden 2,205:— Öfrig behållning 1,309:63 3,514:63 Summa kr: 5,341:14

Räkenskaperna voro ordentligt förda och med vederbörliga verifikationer försedda, hvadan revisorerna få tillstyrka full décharge för skattmästaren, förste aktuarien och riddaren Karl Sidenbladh.

Stockholm den 28 februari 1887.

Otto Heilborn. Anton Blomberg.