Sida:Svenska industriens män.djvu/123

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Vetenskapsakademien samt till en af borgerskapets fyrtioåtta äldsta, utnämndes han slutligen till riddare af nordstjerneorden, och skall äfven ha varit erbjuden svenskt adelsbref, hvilket han dock afböjde.

Hans sista lefnadsår fördystrades genom hans inblandning i den Kierrmanska vexelprocessen, hvarigenom han dömdes att till staten återbära betydliga summor, som ytterligare ökades med dryga böter. Den omilda domen upphäfdes väl sedermera, och större delen af de konfiskerade medlen återstäldes. Men denna upprättelse vederfors egentligen blott hans arfvingar, emedan Grill redan förut aflidit d. 6 November 1767.

Om än Claes Grills verksamhet och berömmelse kan sägas endast i andra rummet hafva fallit inom industriens område, har han dock uträttat på detta fält tillräckligt mycket stort, för att detta ensamt skulle göra hans namn minnesvärdt.

Såsom förhållandena gestaltade hans lif, var han kanske större köpman än industriidkare; men han var något mer än båda: — han var en vetenskapernas och konsternas gynnare, de fattiges vän och framförallt — en god medborgare.