Sida:Svenska kvinnan genom seklen 1907.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


TJUGU ÅR ha i dessa dagar förflutit, sedan tidningen IDUN lät sitt första anspråkslösa profnummer gå ut till de svenska hemmen. Den ställning, Idun nu efter tvänne decennier nått som vårt lands förnämsta och vidast spridda familjeblad, har den främst att tacka det förtroende och den uppmuntran, hvarmed dessa samma hem under tillväxt- och blomstringsår alltjämt följt dess sträfvanden. Det är också främst som en tacksamhetsgärd det enastående verk, som härmed öfverlämnas åt läsekretsen, kommit till. Den kanske mest nationella af våra samtida stora konstnärer har i detsamma diktat sitt hjärtas skälfvande bikt till hemmens själ och upprätthållerska

Den Svenska Kvinnan!

Iduns samtliga prenumeranter erhålla detta häfte fritt som en jul­hälsning vid 20-årstillfället. Den öfriga allmänheten står det till buds för ett pris, som endast är en bråkdel af hvad ett dylikt konstnärligt verk eljes plägar betinga. Naturligtvis vore det utgifvaren en glädje, om det kunde förvärfva nya beståndande vänner åt den tidning, som nu — tack vare sin medarbetarstab af de yppersta bland våra författare och konstnärer — med frejdigt mod går att under ett nytt decennium försvara sin erkända rangplats som »de svenska hemmens egen».

Stockholm, november 1907.

För tidningen Idun
Johan Nordling.