Sida:Svenska scenen 01-1918.pdf/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

SVENSKA SCENEN

fördjupade hängifvenhet, den ene mannens själfviska och förgrämda passion, som slutligen tycks uttorka sig själf, den andres flyktiga njutningslust.“ (Rbs i N. D. A.)

LORENSBERGSTEATERN, GÖTEBORG.
Anna Backlund, Göteborg, foto.
ANATOL.
ANDERS DE WAHL SOM ANATOL; TOLLIE ZELLMAN SOM ANNIE; HARRY ROECK HANSEN SOM MAX.

“Detta skådespel är säkert och klokt bygdt de två första akterna. Och replikerna falla enkelt och naturligt. Men i den tredje mister författaren det konstnärliga fotfästet och förirrar sig upp i molnen.“ (D. F-m i St. T.)

“Ernst Didrings nya skådespel är uppenbart skrifvet under starka litterära intryck, men genomför ändå en själfständig tankegång och har obestridliga dramatiska förtjänster. Byggnaden är fast och bindande och fastän samtalet emellanåt är litet för löst och en del repliker tomma, för det den inre rörelsen oafbrutet framåt. Scenerna äro effektfullt konstruerade, ett par vackra och passionsmättade, och dialogen är, frånsedt en del artificiella litteraturord och kvasidjupsinnigheter, ganska personligt afslöjande.“ (S. S-n i St. D.)

“Elna Hall“ är ett erotiskt drama, det mest distinkta, vackert genomförda och koncentrerade, som Ernst Didring gjort i denna art.“ (G. B. i Sv. D.)

Utförandet var på ett par händer mycket godt och bidrog till succèn. Lars Hanson hade sin första uppgift för säsongen som fyrmästaren, där han, enligt Rbs i N. D. A. “gaf en öfverlägset väl karaktäriserad figur“. För öfrigt skördar han loford öfver hela linjen. Det är endast Fallström som inte är nöjd med framställningen: “det var icke en helstöpt figur han gaf oss“. Karin Molander, som innehade titelrollen, pröfvade sig med framgång i en tragisk uppgift, där hon “lagt ett afsevärdt stycke till sin andliga växt“. Däremot var man tämligen ense om, att hr Carlsten inte passade i sin roll af förförare.

*

Den 13 december firade Oscar Bæckström sitt 40-årsjubileum med Thalia och jubileet gick af stapeln på Intima teatern inför en till sista plats besatt, distinguerad salong. Programmet upptog Kapten Puff samt Pernillas korta frökentid. Den förra hade sin premiär på Bollhusteatern 1789, då titelrollen kreerades af den 17-årige Lars Hjortsberg, som blef en af dennes glansroller, och som han spelade för sista gången 1841, ett par år före sin död. Stycket har sedermera uppförts i Davidsons paviljong, på Ladugårdslandsteatern samt har sedan 1888, då teatern med bland annat detta stycke på programmet firade den kungliga talscenens 100-årsjubileum, tillhört Dramatiska teaterns repertoar. Vid detta tillfälle innehade Oscar Bæckström äfven titelrollen i hvilken han nu jubilerade. Och den komiska framställningen var lika storartad nu som då skådespelaren för första gången spelade rollen intygade de kritiker som haft tillfälle att jämföra. Ellen Appelberg hade öfvertagit Ellen Hartmanns gamla roll som Lisa Spitsenas, i hvilken hon utvecklade ett sprudlande subretthumör. Holbergpjesen, som aldrig uppförts här förut, blef knappt hvad man väntat, ehuru jubilaren som Jeronymus gaf ett förträffligt prof på sin ypperliga Holbergtolkning.

*

Direktör Ranft har fått en ny stor succès på Oscarsteatern med Leo Falls nya operett Kejsarinnan Maria Theresia. Operetten är också påkostad en uppsättning som man inte just varit bortskämd med på sista tiden på denna scen. Med Falls melodiösa förfinade musik, enligt O. M-s i Sv. D. “visserligen

WILH. DRÖHSE

JUVELERARE, Biblioteksgatan 2
JUVELER • GULD
SILVER • NYSILVER
OBS.: Guld och Diamantarbeten utföras å egen verkstad
Riks Tel. 7099 Allm. Tel. 7099.

10