Sida:Sverige och Norge, 1814.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
101

IX.

Från h. exc. herr grefve Ruuth till h. m. drottningen.
Allerunderdånigst.

Med djupaste vördnad har jag haft nåden emottaga Eders Kungl. Majestäts nådigaste bref af den 29 juli och den 4 i denna månad. Det är för mig icke möjligt att utfinna de ord, som jag önskade, för att utmärka min underdåniga tacksamhet för den nåd Eders Majestät behagar visa mig så ofta af dess nådiga hågkomst.

De tidningar, som Eders Majestät behagat lämna mig om våra vapens framgång uti Norge, glädja mig mera, än jag kan beskrifva. Gud låte därmed fortfara och bevara våra höga anförare för allt ondt. Jag hoppas det, äfvensom att saken skall sluta både snart och väl. I Danmark säges vara mycken fruktan för framtiden. Ryska truppernas kvarstannande i Holstein tyckes ej båda godt, och sinnena skola vara mycket upprörda emot regeringen. Emellertid skall nyfikenheten där vara obeskriflig att få veta, huru det går i Norge.

— — — — — — — — — — — —

Underdånigst
E. Ruuth.

 Helsingborg den 9 augusti 1814.