Sida:Sverige och Norge, 1814.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
4

Denna drottningens brefväxling med grefve Ruuth så väl som hennes memoarer och öfriga efterlämnade papper förvaras uti Eriksbergs arkiv, och har jag ansett mig böra öfverlämna utdrag ej blott ur densamma utan äfven ur drottningens memoarer åt offentligheten, uti de delar, som beröra Sveriges och Norges förhållanden år 1814. Drottningens memoarer och samtliga bref äro affattade på franska och meddelas därför i öfversättning.

Originalen till de återgifna porträtten af drottningen tillhöra, det, som föreställer henne såsom hertiginna af Södermanland, fru friherrinnan U. von Celsing, född Strömfelt, samt det, som föreställer henne såsom drottning, öfverhofmästarinnan fru friherrinnan E. Åkerhielm, född Gyldenstolpe, och får jag till ägarinnorna däraf framföra mina vördnadsfullaste tacksägelser för att de godhetsfullt ställt desamma till mitt förfogande.

 Gimmersta & Äs den 11 januari 1896.

Carl Carlson Bonde.