Sida:Swedish patent 5139 Anordningar vid roterande värmemotorer.pdf/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


kylmedel, som får öfvergå till ånga och derunder binder värme.

Bifogade ritning visar anordningen af en värmemotor enligt föreliggande uppfinning. A är kompressionspumpen, från hvilken komprimerad luft inledes i kanalen B genom röret a. Genom röret p inledes samtidigt petroleum från petroleumpumpen P i kanalen B, der petroleum antändes och förbrännes. De dervid uppstående förbränningsgaserna inströmma i den divergenta kanalen C, event. efter afkylning genom inledande af vatten genom röret E i rummet E1, och få i denna divergenta kanal expandera på sådant sätt, att deras arbetsförmåga vid kanalens största sektion förefinnes i form af lefvande kraft i kanalens rigtning. De införas derefter på turbinhjulet D, åt hvilket de aflemna arbete.

Patentanspråk:

1:o) Vid värmemotorer anordningen af en förbränningskanal (B), i hvilken petroleum eller annat lämpligt bränsle kontinuerligt förbrännes med komprimerad luft, nämda förbränningskanal i sin fortsättning bildande en divergerande kanal (C) för kontinuerlig expansion af de i förbränningskanalen bildade förbränningsgaserna, i ändamål att kunna använda dessa såsom drifmedium för turbiner.

2:o) I förening med den i patentanspråket 1:o) angifna anordningen ett tilloppsrör (E) för vatten eller annat kylmedium, nämda rör inmynnande i förbränningskanalen (B), i den divergerande kanalen (C) eller mellan dessa båda för nödig nedsättning af temperaturen hos gasblandningen.

(Härtill en ritning.)

Stockholm 1894. Kongl. Boktryckeriet.

Offentliggjord den 26 maj 1894.