Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/255

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
217
Missgiernings Balk.

swärmoder; stiufswärfader, eller stiufswärmoder; eller dräpa the stiufbarn, eller måg sin; broder, eller syster, hwar annan: the skola halshuggas, mannen steglas, och qwinnan i båle brännas.


2. §. Slår barn sin egen fader, eller moder; miste lifwet, eller straffes med fyratijo par spö, tretijo par ris, eller en månads fängelse wid watn och bröd, efter omständigheterna. Slår någor sin stiuffader, eller stiufmoder; swärfader, eller swärmoder; stiufswärfader, eller stiufswärmoder; böte hundrade daler.


3. §. Fäller barn smädeord emot fader, eller moder: straffes med tiugu try par spö, aderton par ris, eller tiugu dagars fängelse wid watn och bröd. Sker thet emot stiufföräldrar, eller swärföräldrar; böte femtijo daler. Giöre ock i alla thessa mål offentelig afbön.


XV. Cap.

Om dråp, hugg och slag, å husbonda eller förman; så ock oqwädins ord emot them.


1. §.


DRäper tienstehion med wilja sin rätta husbonda,

eller
E e