Sida:Sweriges gamla lagar VII (1852).pdf/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
11
Gotl. L. I. 3.


eþa[1] siþla §. 1. ¶ So iru[2] allir menn um satir. et firj mariu messu i. fastu scal huer[3] maþr hafa tiunt sina fram reida beþi[4] lerþum[5] mannj sin luta. Oc kirchiu sen. j. rauki a[6] huer maþr tiunta. Þa ma enging þet segia firir et ai sej[7] tiunt berþ sen[8] mariu messa cumbr En eptir mariu messu þa scal prestr lysa um þria sunnudaga En a fiarþa kirchiu durum atr luca oc tiþr hepta firi kirchiu mannum til þes[9] tima at tiunt ier all fram raid: Oc þriar marcr fylgia af þaim mannj sum aj vildj fyr[10] tiunt sina fram raiþa þitta[11] aigu allir sykia saman Oc allir aigu at[12] hafa. Sogna menn[13] aigu þriþiung[14] Oc kirchia þriþiung Oc þriþiung prestr §. 2. ¶ Þa en laigulenningrar[15] far bort meþ tiunt ([16]oguldnj af socn[17] Oc .i. andra. þa sekr[18] hann sic at þrim marcum uiþr prest Oc ([19]kirchiu. Oc


sent. §. 1. Så hafva alla män öfverenskommit, att före Mariemessa i fastan skall hvar man hafva framlemnat sin tionde, både åt presten hans del och åt kyrkan hennes (del). I trafven skall hvar man gifva tionde; då må ingen det föregifva, att tionden ej är tröskad då Mariemessa kommer. Efter Mariemessa skall presten kungöra (om tiondens aflemnande) tre söndagar, men på fjerde (söndagen) stänga kyrkdörren, och inställa gudstjensten för soknemännen, till den tiden att all tionden är framlemnad, och tre marker medfölja af den man, som ej ville förr framlemna sin tionde; detta ega allesamman utsöka, och alla ega att hafva (del i böterna); soknemännen ega en tredjedel och kyrkan en tredjedel, och en tredjedel presten. §. 2. Om landbo flyttar bort med ogulden tionde från socknen och till annan (socken), då gör han sig saker till tre marker till (treskiftes emellan) presten och kyrkan och soknemännen,

 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. 19
 13. 20
 14. 21
 15. 22
 16. 23
 17. 24
 18. 25
 19. 26