Sida:Then Swenska Psalmeboken.pdf/126

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Menniskiom fridh och gott behagh.

Ähra och prijs skee Fadrenom/
Teslikes också Sonenom/
Them helgha Anda skee ock så/
At ther är ingen ende på.

'

Under samma Toon.

WAR gladh tu helgha Christenheet/
Och prisa Gudz barmhertigheet/
Gott haffuer han bewisat tigh/
Han är tigh godh ewinnerligh.

Itt under här på jorderijk/
Lät han oss skee så mildeligh/
Then som Gudh Faders wijsdom war/
Wardt här i mandom uppenbar.

Maria Modher skär och reen/
Födde en Son föruthan meen/
Ingen haffuer hördt eller tenckt/
At Jungfruu födde oförkrenckt.

Een nyy menniskia föddes här/
Then som Gudz eenda Sonen är/
Han wardt uthgiffuin oss til tröst/

Och