Sida:Then Swenska Psalmeboken.pdf/181

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
XCIIII.

Huru Gudh sina fiender slår/
Som emoot hans folck wilia strijdha/
Altijdh thet än nuu så går/
Han kan tigh wel beskerma/
Tijn håår äre all tald/
Lät tu man dieffuulen swerma/
Bliff tu widh hans ord gerna/
Altijdh så ästu uthwald.


WElsignat wari Jesu Nampn/
Och prisat uthan enda/
Ty thet är then uthkorat hampn/
Ther wij må fast til lända/
Han oss thet sjelffuer kende/
Och gjorde oss Gudz barn medh sigh/
Som på hans Nampn troo stadheligh/
Och födoms aff Gudz Anda.

All knä the äro böyeligh/
I himmelen och på jorden/
Heluetes kraffter giffua sigh/
Hwar Jesus nemder warder/

Ey