Sida:Then Swenska Psalmeboken.pdf/183

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
XCVI.

AF Adams fall är platt förderffuat/
Menniskligh natur och sinne/
Och syndennes förgifft uppå oss ärffd/
Som hwar medh sigh må finna/
Doch är wår tröst/ at oss haffuer löst/
Christus ifrå then skadha/
Then i Adam/ oss alla på kom/
Gudz wredhe han på sigh ladhe.

Ormens list Evam besweck/
At hon är platt affallen/
Ifrå rettwijson och Gudz kärleek/
Ther medh han på oss alla/
Kom ewigh dödh/ ty war aff nödh/
At Gudh oss skulle giffua/
Sin kära Son/ nådennes Thron/
I then wij måtte leffua.

Såsom oss nuu then gamble Adam/
Medh syndenne haffuer förderffuat/
Så haffuer Christus wår Frelserman/
Gudz wenskap oss förwerffuat/

Och
N ii