Sida:Then Swenska Psalmeboken.pdf/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Thet giff oss Christe o HERRE kär/
Som sitter nuu tin Fadher när/
Wij bidie thet allesamman/
Som settiom wår lijt/ at komma tijt/
Gudh giffue thet wisserligh/ Amen.


Item an annor.

Ah wij syndare arme/
Wår misgerning stoor/
I hwilka wij äre faldne/
Och i wårt hjerta boor/
Haffver kommet oss alla/
Uthi een sådana nödh/
At oss ey annat stodh före/
Än en ewigh dödh/ Kyrie eleison.

Ifrå dödhen oss hjelpa/
Kunde ingen gerning godh/
Ty fienden monde oss stjelpa/
Förswaga alt wårt modh/
Skulle wij bliffuit frelste/
Så kunde ey annars skee/
Än at Gudz Son moste/
Lijdha dödzens wee/ Kyrie.

Hadhe