Sida:Then Swenska Psalmeboken.pdf/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Genom Christum wår HERRA/
Welsignat i ewigheet/ Kyrie eleison.

Therföre wilje wij loffva/
Och tacka i all land/
Gudh Fadher och hans eenda Son/
Och så then helgha And/
Och bidja at han wille/
Oss hjelpa i dödzens stund/
Och giffva een ewigh glädje/
Genom sijn stora miskund. Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.


Under the noter Magh ich

ungluck nicht widersthan.

O Gudh fölän migh tina nådh/
Giff hjelp och rådh/
Ellies moste jagh förtwifla/
Ty fienderna stella sigh runt omkring/
Uthi en ring/
Och wilja migh frå tigh driffva/
Werlden hatar migh/ så bitterligh/
Mitt eghit kött/ i synden födt/

O HER-