Sida:Then Swenska Psalmeboken.pdf/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
CII.

O HERRE thet må jagh qwidha/

Min störste fiende är dieffuulen wist/
Medh argha list/
Driffuer han sijn skalcka stycke/
Och gör sijn saak bådhe klar och reen/
Medh fergat sken/
At werlden får ther til tycke/
Medh morgahanda ting/ går han omkring/
Befliter sigh/ margfaldeligh/
At han migh i snaron må lyckja.

För then mördaren migh beskerm och wär/
O HERRE kär/
Gör reent mitt hjerta och sinne/
Hwar tu huuset icke bygger up/
Tå är wårt hopp/
Om intet/ thet få wij finna/
Thet är ock wist/ o HERRE Christ/
Hwar tu icke är/ oss allom när/
Stoor nödh wij moste förnimma.

O HERRE werdes migh bijstå/
Alt här ifrå/
In til min yttersta enda/