Sida:Then Swenska Psalmeboken.pdf/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
CIII

En Christeligh Psalm.

JAgh ropar til tigh o HERRE Christ/
Jagh bedher tu hör mijn klage/
Giff migh then retta troo förwist/
At jagh tigh ey försaker/
Jagh setter all mijn lijt til tigh/
Och til tijn stora nådhe/ I allan wådha/
Styrck migh i tijn sanheet/
Och altijdh wäl bewara.

Jagh bedher än meer o HERre Gudh/
Tu kant migh thet wel giffua/
At jagh icke bliffuer til spott/
Som mine fiender driffua/
Ty giff tu migh itt stadigt hopp/
At jagh kan toligh wara/ I allan fahra/
I alzköns sogh och nådh/
Som migh kan wederfaras.

Förlän migh thet aff hjertans grund/
Jagh kunde min fiende tilgiffna/
Och elska honom i alla stund/

Och
O