Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/261

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 23 —

Straxt efter sitt uppstigande på Thronen hade den förre sökt att skaffa sig ett parti ibland Norrskarna, och med understöd af några troppar, som han skickade in i landet, var detta nog mäktigt att, vid en sammankomst i Opslo, förklara honom för sin Konung. Han undertecknade derefter en försäkran af nästan lika innehåll med den han gifvit Danska Senaten, samt några tillägg, såsom: att återställa alla sådane handlingar, som kunde vara förde ur Norige till Dannemark, att vistas i det förra af dessa riken åtminstone hvart tredje år, och under sin vistelse der icke hafva vid sitt hof andra än infödda. Han bekräftade dessutom de Norrskas rättighet att sjelfva välja sig en ny Konung efter hans död, så framt han icke lemnade några barn efter sig. Men föga fattades att Christjerns förhoppning om denna Krona varit fruktlös. Aslak Bolt, Ärkebiskop i Trondhem, hade antagit Carls parti; en stor del af innevånarne ansåg