Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/265

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 27 —

Det skulle hållas i afsigt att i godo bilägga de tvister som uppkommit emellan de Nordiska Makterna, och Carl Knutsson hade utnämt tolf personer, som, å Svenska sidan, skulle infinna sig dertill. Men i stället för att endast hålla sig vid de tvistiga ämnen, började de med att förnya Kalmare förening. Man stadgade, att så snart Svenska eller Danska thronen blef ledig, skulle tolf Rådspersoner från hvart Rike samlas i Halmstad att välja en ny Konung. Antingen Carl eller Christjern öfverlefde den andre, skulle han blifva den aflednes efterträdare, om valherrarna samtyckte dertill; i annat fall skulle en Riksföreståndare tillsättas, i det Riket som var utan Konung, tills båda thronerna blefvo lediga. När båda Konungarna voro döda, skulle man välja en enda att regera öfver dessa Riken, hvilken borde vara född i ett af dem; likväl skulle man taga en Konunga-Son om någon fanns. För öfrigt upprepades och