Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/292

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 54 —

nytt Rike förvärfvadt genom fortsättningen af samma planer. Hans varsamhet tillät honom likväl icke att beväpnad söka intränga i Sverige. Han kände alltför väl det hat, som kanske alldrig fullkomligt kan släckas, emellan angränsande folkslag, och låtsade att endast som vän och beskyddare hafva väpnat sig. Efter denna förklaring anlände han i Svenska skären med sin flotta; men hade först utspridt att Carl samlat krigsfolk i Tyskland, för att återtaga sin spira och hämnas på sina fiender. Christjern föregaf att han endast var kommen till Sveriges försvar, och väntade att erkänslan skulle göra mer än hans härar. Han hade redan ifrån Dannemark utgifvit tvenne förbindelser att bekräfta alla de Svenskas friheter, om de ville antaga honom för sin Konung; han hade lofvat att återställa de fästen och landskaper han eröfrat ifrån Sverige, och att gifva tillbaka de egendomar som detta Rikets undersåtare förlorat i Dannemark