Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/302

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 64 —

afsade sig, icke långt derefter, sina fordringar för en summa penningar, och de påstående som gjordes af Konungens bröder bilades genom samma medel.

Men denna förstoringslysfnad blef en ordsak till andra olägenheter, hvarigenom

    gränsor, icke besvära landet genom en stor svit då han vistades der, m. m. Han utfästade sig att ersätta allt hvad någon kunde komma att lida genom detta val, i fall Grefven af Schaumburg, eller hans egna bröder, eller någon annan skulle påstå sig hafva större rätt; eller förläningen, i Kejsarens namn, skulle blifva bortgifven. — Till upplysning häruti bör nämnas, att då Christjern, såsom systerson af Hertig Adolf, påstod sig vara berättigad att ärfva hans länder, gaf detta en anledning åt hans bröder att göra samma fordran. — Det bör också anmärkas, att åtskilliga af Danska Rådet gingo i borgen för Konungen att han skulle uppfylla sina löften.