Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 65 —

svårare följder uppkommo. Det system Christjern antagit, att utan vapen utvidga sina länder, satte honom i behof af partier, hvilka blott genom frikostiga gåfvor kunde underhållas. De Nordiska Regenternas inkomster voro ganska inskränkta, Europa kände ännu icke det öfverflöd af de ädlare Metallerna, som först genom Amerikas upptäckt skulle utspridas, och bristen af penningar borde vara störst i de Riken, som ännu icke lärt att samla dem genom handeln. Endast genom tarfligheten i sitt lefnadssätt var Allmogen i stånd att afbörda sina skatter, och ofta var dess sparsamhet likväl otillräcklig. De rikedomar som under forntidens härfärder inkommit i Norden hade efter hand blifvit förda till Rom, eller förvarades inom de många andeliga stiftelser, hvilka, för att nära en mängd syslolösa, ofta tvingade åkerbrukaren att utblottad lemna det hemman der han uttömt sina krafter. Alla de slöjder eller näringar som fordrade flere personers biträde voro