Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/339

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 101 —

partierna understödde hans företagande. Men den statskonst han brukade satte honom i ständiga behof af penningar, och invecklade honom i andra svårigheter. För att tillfredsställa sina bröder, för deras påstådda rättigheter till Sleswig och Holstein, hade han afträdt sitt fäderne-arf och förbundit sig att betala en summa af 40,000 Gyllen. Utur stånd att uppfylla sin förbindelse måste han se sina löftesmän blottställda, och tvingades derigenom att på fyra år öfverlemna Hertigdömet Sleswig och Grefskapet Holstein åt sin bror Gerhard, som antog namn af Ståthållare deröfver[1]. Emedlertid arbetade denne i hemlighet att göra sig till sjelfständig Regent öfver dessa länder; men hans planer

  1. Sedan Christjerns båda böder, Gerhard och Moritz, krigat om sitt fäderne-arf, slöts en förlikning emellan dem, enligt hvilken den förre, som segrat, fick Grefskapet Oldenburg, och den sednare Delmenhorst. Då Moritz följande året (1464)