Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/347

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 109 —

rättigheter derigenom, att han på dödssängen gifte sig med hans Mor[1]. Denne son var också endast ett barn. Men Carl hade anförtrodt Stockholms Slott tillika med Örebro och Åbo åt Sten Sture, som han utnämt till Riksföreståndare, och som understöddes af några de mäktigaste bland Svenska Adeln, med hvilka han var beslägtad. Christjerns anhängare nekade lagligheten af detta förordnande, och påstod att Carl, som en gång högtideligen afsagt sig Kronan, hvarken med rättvisa kunnat sjelf antaga regeringen eller öfverlemna den åt någon annan. Ett ännu svagare parti ville utvälja den unge Carl Carlsson till Konung. Sten Sture sjelf tycktes icke anse sig berättigad till Riksföreståndare-namnet innan Ständerna

  1. Christina Abrahams dotter. Hennes far var Slotts-höfvitsman på Raseborg i Finland. Carl hade tvenne gångor förut varit gift, men de söner han haft voro döda. Detta sista giftermålet blef hvarken erkändt af Ständerna eller af hans arfvingar.