Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/366

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 128 —

Riksföreståndarens omsorger; den kände sin husliga sällhet skapad genom honom, och få voro, som icke for hans skull varit färdiga att uppoffra lif och egendom. Man sade derföre att Sten Sture var oöfvervinnerlig, emedan han hade likaså många soldater som underhafvande. I sitt umgänge med de stora var han foglig och varsam; han ville icke synas vara annat än deras like, och de vanliga handslag hvarmed han hälsade dem då han inträdde i ett sällskap, afväpnade den afund som väcktes af hans företräde. Med en makt

    i vigten utgjorde en Mark, dels efter Mark lödig (16 lod Silfver). Vid början af Kalmare Unionen voro 6 Marker penningar lika i värde med en Mark lödig; under Carl Knutssons tid hade 8½ Mark detta värde. Under Sten Sture kunde man, efter Rimkrönikans berättelse, få en Mark silfver för 8 Mark penningar, så att en Mark penningar svarade i värde emot en specie Riksdaler. Ett par feta oxar kostade då, efter samma berättelse, 8 mark (8 R:d. Banco).