Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/368

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 130 —

Knutsson endast återvunnit thronen genom sin förbindelse med Axelssönerna, och att dessa mäktiga bröder hade isynnerhet bidragit till Sten Stures upphöjelse, med hvilken de på flera sätt voro beslägtade[1]. Under de många möten, som åter höllos, sökte Konungen derföre att förlika sig med dem, och lofvade dem att återfå de förläningar hvilkas indragning varit ordsaken till deras söndring. Hans löften blefvo också till en del uppfyllda, och detta var nästan det enda som afgjordes vid dessa sammankomster, hvilka efter vanligheten slutade med att utsätta nya möten, som lika fruktlöst aflupo. Men sjelfva uppskofvet tjenade att bibehålla lugnet i Norden, och Christjern behöfde trygghet på Svenska sidan, för att hindra de

  1. Sten Sture var sjelf gift med Åke Axelssons dotter. Erik Axelsson hade, i sitt andra gifte, Sten Stures syster, och Ivar Axelsson var gift med Carl Knutssons dotter, hans kusin.