Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/384

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 146 —

utan tvifvel härtill. Norriges förlust af Orkadiska och Schettländska Öarne är redan berättad. Genom Konungens jemnare vistelse i Dannemark tvingades de stora till kostsamma resor, och då försvarsverket under deras frånvara var likasom lemnadt handlöst, härjades gränsen af Ryssarna. Flera våldsamheter voro begångne af Konungens folk utan att de brottsliga blifvit straffade; flera landskaper voro pantsatte, och skatterna förda ur Riket. I kriget med Sverige hade de Norrska blifvit nyttjade, och detta krig var så mycket mer emot Nationens vilja, som den ingenting kunnat vinna vid dess lyckligaste utgång. I andeliga och verldsliga embeten hade utlänningar blifvit nyttjade. De föreställningar som blifvit gjorda öfver rikets behof, likasom de klagomål hvilka inkommit till thronen, hade blifvit glömda, och befallningar voro utfärdade och verkställde utan att Rådet samtyckt eller blifvit underrättadt derom. Utan