Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/387

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 149 —

inställde dessa sig till en Riksdag i Halmstad, d. 13 Januari 1483; men de Svenska undveko ännu att afgöra något, derigenom att de kommo sent, och icke voro försedda med fullmakt till Konungaval, och för öfrigt påstodo, att innan detta företogs borde Rikenas samfälta klagomål afgöras. Efter några dagar reste de tillbaka; men de Norrska qvarblefvo och hyllade Johan, som d. 20 Juli kröntes i Trondhem, sedan han underskrifvit den vanliga försäkran hvilken de Nordiska Rikena fordrade af sina Konungar innan de uppstego på thronen. Den skilde sig föga ifrån den hans företrädare gifvit, och de nya tilläggen blefvo sedan upptagna i Kalmare recess; men ehuru de Svenska icke voro närvarande vid detta tillfälle lofvades dem likväl vissa förmåner. Johan hade icke långt förut (d. 18 Maj) blifvit krönt till Konung i Dannemark.

Det löfte Johan gifvit att erkänna Sveriges rätt till Gottland, och ännu mer